TINTES I ADDITIUS INK JET

 

Del 1991 ençà desenvolupem fórmules de fabricació pròpia.

Més de 25 anys d'experiència avalen la fiabilitat de les nostres tintes i additius. 

Seleccionem els millors productes químics per assegurar la màxima qualitat i rendibilitat per als seus processos de marcatge.

Les nostres fórmules personalitzades s'adapten a totes les impressores del mercat.

Com a fabricants, sotmetem les nostres tintes, dissolvents i additius a rigorosos processos de control analític per garantir abans de la seva distribució la qualitat química i/o farmacèutica òptima.

El nostre únic objectiu: la satisfacció i la tranquil·litat dels nostres clients.

Tintes i additius CIJ

Aquesta tecnologia s'utilitza per a imprimir caràcters petits.

La tecnologia CIJ (Continuous Ink Jet) es caracteritza per la possibilitat d'imprimir amb tintes de secatge ràpid amb una gran adherència i definició sobre una gran varietat de superfícies: vidre, plàstics, ampolles, tetrabricks, cables, llaunes de conserva, etc.


Màxima adherència i alta definició

Ubach desenvolupa tintes i additius fent servir pigments especials per garantir la seva adherència sobre les superfícies més difícils i en les condicions més adverses. Les fórmules pròpies d'Ubach asseguren una penetració òptima en la superfície a codificar.

 

 

Tintes ideals per a:

Ubach ofereix més de 150 tintes d'alta qualitat disponibles per a les impressores CIJ.

Llaunes de begudes, llaunes de conserves, brics, envasos d'aliments, recipients i tubs, films termosegellats, envasos de cosmètics, ampolles de vidre i plàstic, contenidors, farmàcia, alumini, acer, cables i mànegues, etc.

 

llauna-marcada-4.jpg  brick-ubach.jpg    tap-marcat-1-2.jpg  llaunes-3.jpg

  

 Fórmules pròpies avalades per més de 25 anys d'experiència.

 . Tintes base Mek.
 . Tintes base Acetona.
 . Tintes pigmentades (sense sedimentació).
 

Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25 i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat. 

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents. 

Terminis de lliurament de 24 hores.

Enviament gratuït de mostres.

                                                              linx.jpg cij-imaje-1.jpg  

                                                         videojet.jpg 

 

Contacteu-amb Ubach:

Tintes i additius DOD

Aquesta tecnologia s'utilitza principalment per a la impressió de caràcters grans.


La tecnologia DOD (Drop On Demand) és la més idònia per a la codificació de superfícies poroses i no poroses: caixes de cartró, sacs de paper o de plàstic, fusta, prefabricats de formigó, sacs de ciment, morter, guix, farina, etc.

 
Tintes per superfícies poroses  

Les tintes Ubach per marcatge sobre superfícies poroses estan dissenyades per obtenir una alta visibilitat dels caràcters. El seu assecat és ràpid, gràcies a la seva ràpida absorció sobre la superfície. 

 

Tintes ideals per a:
Sacs de paper, sacs de pinso, caixes de cartró, panells de guix, sacs de ciment i morters, prefabricats de formigó, pasta de paper, etc.

 

Tintes per superfícies no poroses 

Hi ha materials que ofereixen una resistència especial a l'adherència. És per això que la fabricació de les tintes destinades a aplicar-se sobre aquestes superfícies requereix una formulació específica per assegurar una impressió òptima, visible i resistent.

 

ubach-dod-marking.jpgsac-ciment-3-2.jpg123-456.jpg

 

UBACH ofereix més de 50 formulacions diferents i d'alta qualitat que asseguren el màxim rendiment de les codificadores DOD.Tintes ideals per a:
Embalatges i sacs de plàstic, embalatges secundaris que inclouen vernissos, etc.

 

  • Tintes base aigua.
  • Tintes base alcohol.
  • Tintes base Mek.
  • Tintes base Acetona.
  • Tintes resistents al àlcalis i als raigs UV.
  • Tintes especials per al marcatge de palets.

Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25, i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat.

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents.

Terminis de lliurament de 24 hores.
Enviament gratuït de mostres.

 

bag-in-box.jpg  dod-1-litre-ubach.jpg  barril-1.jpg  dod-5-litres.jpg

 

Contacteu-amb Ubach:

 

 

Tintes alimentàries

Com a fabricants, les nostres tintes tenen Registre sanitari oficial. Disposem, a més, de certificacions Halal i Kosher.

Tintes i dissolvents de secatge ràpid formulades amb productes totalment comestibles per a la codificació directa sobre productes alimentaris.

Tintes ideals per a:

Carn, ous, embotits, preparats farmacèutics, etc.

Tintes certificades per a ús alimentari que permeten marcar directament sobre el producte.

 

pernil.jpeg alimentacio-3.jpg ous-2.jpg fotolia-80811525-subscription-monthly-xx

 

Formulacions amb les millors matèries primeres, aconseguint tintes d'una excel·lent qualitat i fiabilitat.


Disposem d'una extensa gamma de tintes alimentàries adaptades a cada aplicació i codificadora, adaptant-nos sempre al que ens demanen els nostres clients i obtenint un rendiment òptim en els seus processos de marcatge.

Colors:

 .Vermell E-129
 .Blau E-133
 .Marró E-155
 
Tintes MER per a decomís
Marcatge manual o amb impressora
Tintes amb Registre Sanitari
Certificació Halal
Certificació Kosher


Controls químic-farmacèutics i sota normes de la FDA i la UE.

 

tinta-carne-ubach.jpg  dsc-9818-2.jpg   alimentaria-3.jpg

    alimentaria-5.jpg

www.tintesalimentaries.com

 

 

Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25, i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat.

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents.

Terminis de lliurament de 24 hores.
Enviament gratuït de mostres.

Contacteu-amb Ubach:

 

Tintes d'alta definició

Aquesta tecnologia s'utilitza per a la impressió de caràcters grans i petits.

Tintes desenvolupades especialment per a codificar en alta resolució i sobre superficies poroses i no poroses: textos, gràfics, logos, codis de barres, etc.

A més, les nostres tintes d'alta definició, gràcies a la seva avançada tecnologia, permeten codificar en qualsevol ambient industrial, alhora que garanteixen una gran fiabilitat i rendiment.

 

   . Tintes base Oli.
   . Tintes base Solvent.

 


Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25 i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat.

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents.

Terminis de lliurament de 24 hores.

Enviament gratuït de mostres.

 

 

Contacteu-amb Ubach:

 

Tintes per a rodet

Aquesta tecnologia s’utilitza principalment per al marcatge sobre una gran varietat de plàstics. Es caracteritza per la possibilitat d'imprimir amb tintes d’assecatge ràpid i amb una gran adherència.

Ubach desenvolupa tintes i additius utilitzant pigments especials per garantir la seva adherència sobre les superfícies més difícils i en les condicions més adverses. Els additius i resines propis d'Ubach asseguren una penetració òptima en la superfície a marcar.

 

 

Tintes ideals per a:

Tubs, cables, cautxú, plàstics, fusta.

 

Ubach ofereix una àmplia gamma de tintes d'alta qualitat disponibles per al marcatge amb rodet.

Fórmules pròpies avalades per més de 20 anys d'experiència.    

 

rodet-1.jpg rodet-3.jpg rodet-2.jpg  pack-rodillo.jpg

Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25 i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat.

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents.

Terminis de lliurament de 24 hores.

Enviament gratuït de mostres.

Contacteu-amb Ubach: