Tintes i additius DOD

Aquesta tecnologia s'utilitza principalment per a la impressió de caràcters grans.


La tecnologia DOD (Drop On Demand) és la més idònia per a la codificació de superfícies poroses i no poroses: caixes de cartró, sacs de paper o de plàstic, fusta, prefabricats de formigó, sacs de ciment, morter, guix, farina, etc.

 
Tintes per superfícies poroses  

Les tintes Ubach per marcatge sobre superfícies poroses estan dissenyades per obtenir una alta visibilitat dels caràcters. El seu assecat és ràpid, gràcies a la seva ràpida absorció sobre la superfície. 

 

Tintes ideals per a:
Sacs de paper, sacs de pinso, caixes de cartró, panells de guix, sacs de ciment i morters, prefabricats de formigó, pasta de paper, etc.

 

Tintes per superfícies no poroses 

Hi ha materials que ofereixen una resistència especial a l'adherència. És per això que la fabricació de les tintes destinades a aplicar-se sobre aquestes superfícies requereix una formulació específica per assegurar una impressió òptima, visible i resistent.

 

ubach-dod-marking.jpgsac-ciment-3-2.jpg123-456.jpg

 

UBACH ofereix més de 50 formulacions diferents i d'alta qualitat que asseguren el màxim rendiment de les codificadores DOD.

Tintes ideals per a:
Embalatges i sacs de plàstic, embalatges secundaris que inclouen vernissos, etc.

 

  • Tintes base aigua.
  • Tintes base alcohol.
  • Tintes base Mek.
  • Tintes base Acetona.
  • Tintes resistents al àlcalis i als raigs UV.
  • Tintes especials per al marcatge de palets.

 

Les tintes Ubach estan disponibles en envasos de ½, 1, 5, 25, i 200 litres.

Tots els envasos i cartutxos són originals i compatibles amb les principals marques del mercat.

Estoc permanent de tintes, additius i dissolvents.

Terminis de lliurament de 24 hores.
Enviament gratuït de mostres.

 

     

 

Contacteu-amb Ubach: